Drodzy Parafianie i Goście

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus

napełnia Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może,

niech daje siłę do pokonywania trudności,

obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny

umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,

w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych

i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii

i w drugim człowieku.

 

Radosnych, pełnych Bożego pokoju i błogosławieństwa

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

 

Ks. Proboszcz Marek Chorzępa