Rejestracja na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 dla pielgrzymów z Polski przebiega za pośrednictwem Diecezjalnych Centrów ŚDM.

Dla tych wszystkich, którzy chcą wziąć udział w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji z uwzględnieniem diecezjalnej specyfiki i prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami rejestracji.

 

ABC REJESTRACJI NA ŚDM KRAKÓW 2016

 

Poniżej został zamieszczony instruktaż zgłoszenia:

 

1. Zapoznanie z propozycjami różnych pakietów uczestnictwa. Informacje o pakietach można znaleźć na stronie: http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma.

 

2. Przy wyborze jednego z pakietów typu „A” obowiązuje zniżka 10%

 

3. Każdy uczestnik wpłaca razem z kwotą za wybrany pakiet składkę na tzw. „fundusz solidarnościowy” w wysokości 42,70 zł.

 

4. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem księdza pracującego w parafii zamieszkania. Ksiądz kieruje to zgłoszenie na adres: kontakt@sdmrzeszow.pl.

 

5. Dane potrzebne do rejestracji:

a) IMIĘ I NAZWISKO

b) NUMER PESEL

c) DATA I MIEJSCE URODZENIA

d) ADRES

e) IMIONA RODZICÓW

f) PARAFIA

g) E-MAIL I NUMER TELEFONU

h) RODZAJ PAKIETU

Osoby niepełnoletnie przy zgłoszeniu podają: IMIĘ, NAZWISKO I NR TELEFONU OPIEKUNA na czas wydarzenia, który musi być jednocześnie jego uczestnikiem w tej samej grupie. Formularz zgody na opiekę nad nieletnim będzie dostępny na stronie sdmrzeszow.pl

 

6. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zaliczkę 100 zł od każdego uczestnika na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podać nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”. Po dokonaniu wpłaty zaliczki zostanie wysłany mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.

 

7. Zgłoszenie i wpłatę może dokonać ksiądz osobiście w Sekretariacie Centrum Diecezjalnego ŚDM (godziny przyjęć podano poniżej w punkcie 9).

 

8. Podstawą przydzielenia do podgrup (do 150 osób) będzie wybrany pakiet.

 

9. Wszelkie pytania dot. rejestracji uczestników prosimy kierować pod numery telefonów:

ks. Krzysztof Golas: 694 925 987 ( od poniedziałku do środy w godzinach: 14.00-18.00)

s. Ewa Bielecka OV: 788 250 193 ( od poniedziałku do czwartku w godzinach: 14.00-18.00 oraz w piątek w godzinach: 09:00-12:00) lub osobiście w Sekretariacie Diecezjalnego Centrum ŚDM, w Domu Diecezjalnym Tabor (Rzeszów, ul. Połonińska 25), od poniedziałku do czwartku w godzinach: 14.00-18.00 oraz w piątek w godzinach: 09:00-12:00.

 

10. Zgłoszenie uznajemy za zarejestrowane w Centrum Diecezjalnym ŚDM po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty zaliczki w kwocie 100 zł za każdą osobę, bez względu na wybrany pakiet.

 

11. Kolejne wpłaty można dokonywać ratalnie w dowolnym terminie do pełnej kwoty wybranego pakietu do końca maja 2016 r. Każdorazową wpłatę należy kierować na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podać nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”. Możliwe jest także dokonywanie wpłat osobiście przez księdza w Sekretariacie Centrum Diecezjalnego ŚDM.

 

12. Pełna rejestracja grupy w Krakowskim Centrum ŚDM będzie możliwa po opłaceniu całego wybranego pakietu i wpłacie „Funduszu solidarnościowego” w kwocie 42,70 zł.

 

13. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca maja 2016 r.

 

14. Dla uczestników, którzy wybiorą jeden z wariantów pakietu „A” Centrum Diecezjalne ŚDM organizuje darmowy wyjazd pociągiem z Rzeszowa do Krakowa i powrót w niedzielę 31 lipca. Szczegóły dotyczące przejazdu będą podane w czerwcu po zakończeniu rejestracji.

 

15. Przy wyborze pakietu „B” lub „C” liderzy grup organizują transport do Krakowa we własnym zakresie.

 

16. Miejsce pobytu na placu spotkania z Papieżem uzależnione będzie od rodzaju wybranego pakietu (pakiet „A” – miejsca za sektorem „0”).

 

17. Księża, którzy mają zamiar organizować wyjazd z parafii na samą Mszę św. z Papieżem muszą być świadomi, że dojście z parkingu będzie oddalone minimum 12 km. Organizatorzy zaznaczają, że te grupy dołączą do ponad 2 mln rzeszy młodzieży, która będzie mieć miejsce w sektorach. Grupy dojeżdżające znajdą się na samym końcu, bardzo oddalone od ołtarza.

 

18. Każdy ksiądz, chcący wziąć udział w ŚDM, rejestruje się jako uczestnik i opłaca pakiet. Diecezjalne Centrum ŚDM odpowiada za dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem księdza do celebry z Papieżem.