„Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem, zapustne śmiechy na stronę, cierniową wijmy koronę…” – śpiewali wierni podczas pokutnego obrzędu posypania głów popiołem.

W Środą Popielcową – 10 marca 2016 r., uroczyście rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, który w Roku Jubileuszu Miłosierdzia i 1050 rocznicy Chrztu Polski ma wyjątkowy charakter.

Papież Franciszek w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia napisał: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boże i go doświadczać (MV17)”.

Wielki Post, to czas pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Wykorzystajmy to wszystko co w swej mądrości daje nam Kościół, aby dobrze przygotować się na Święta Paschalne.

Niech te 40 dni pomogą nam pogłębić naszą wiarę oraz umocnić nasze relacje z Bogiem i bliźnimi. Niech przeżyty czas Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego, będzie dla każdego z nas wezwaniem, abyśmy stawali się świadkami miłosierdzia w naszej parafii, w naszych rodzinach i w każdym miejscu, w którym będzie stawiała nas Boża Opatrzność.