Strona archiwalna

Msza Święta

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła. Główne części Mszy świętej to:

  1. Liturgia Słowa: z czytaniami, homilią i modlitwą wstawienniczą
  2. Liturgia Eucharystii: na którą składają się przygotowywanie darów, konsekracja i komunia.

Systematyczne uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej pozwala odnaleźć i zachować swoją tożsamość przez zjednoczenie z Chrystusem we wspólnocie parafialnej.

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK, 1322)

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:

  • dostarczyć „świadectwo chrztu”
  • uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy II Szkoły Podstawowej, a rodzice na spotkaniach formacyjnych
  • zdobyć wiedzę konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii
  • uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 10:30