Strona archiwalna

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu ustalenia wszelkich formalności.

Narzeczeni otrzymują:

 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonego/narzeczonej
 • kartki do dwóch spowiedzi św.

Powinni ustalić z  p. organistą i p. kościelnym czynności związane z liturgią sakramentu Małżeństwa.

Niezbędne dokumenty:

 • dowody osobiste
 • metryki chrztu świętego(ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
 • świadectwa bierzmowania
 • świadectwa ukończenia katechizacji z zakresu szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • dokumenty z USC do małżeństwa konkordatowego (3 egzemplarze)
 • jeśli narzeczony/narzeczona mieszka na terenie innej parafii – świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód małżeńskich.

Bezpośrednio przed Mszą świętą ślubną do zakrystii należy:

 • dostarczyć kartki od spowiedzi państwa młodych
 • przekazać obrączki ślubne

Akt ślubu spisywany jest w zakrystii, tuż po liturgii sakramentu. Świadkowie zobowiązani są do przedstawienia dowodów osobistych.