Strona archiwalna

Chrzest

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:

  • mieć co najmniej 16 lat
  • być osobami, które przyjęły sakrament Bierzmowania
  • być wierzącymi i systematycznie praktykującymi oraz mieć intencje wypełnienia tego zadania

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej tydzień przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:

  • odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • zaświadczenia dopuszczające do godności ojca chrzestnego, matki chrzestnej  (od własnych proboszczów)
  • dowód osobisty
  • podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

W dniu chrztu należy:

  • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę
  • złożyć podpisy pod aktem chrztu (po liturgii sakramentu)

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej.